lnwshop logo

ที่ตรวจครรภ์แบบจุ่ม

ชุดตรวจการตั้งครรภ์

ชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง คือ การทดสอบหาฮอร์โมนHCG (Human chorionic gonadotropin) ในปัสสาวะ ซึ่งหากตั้งครรภ์ฮอร์โมนที่หลั่งออกมาจากรกจะเริ่มผลิตหลังจากที่มีการปฏิสนธิไปแล้ว 6 วัน และจะขึ้นสูงสุดในช่วง 8 – 12 สัปดาห์ เรียกว่า  มีความแม่นยำมากถึง 90  % ทีเดียว และสามารถตรวจได้ในผู้ที่ประจำเดือนขาดตั้งแต่วันที่ 10 – 14 ขึ้นไป

ชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

วิธีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่

แบบที่ 1 แบบแถบจุ่ม ( Test Strip) จะประกอบไปด้วย แผ่นทดสอบการตั้งครรภ์ (แผ่นตรวจครรภ์) และถ้วยตวงปัสสาวะ (อาจจะถ้วยตวงปัสสาวะมาให้หรือไม่มีก็ได้)

วิธีการทดสอบ

1. ให้เก็บปัสสาวะลงในถ้วยตวง

2. นำแผ่นทดสอบการตั้งครรภ์ด้านที่มีลูกศรชี้ลง จุ่มลงในถ้วยปัสสาวะที่เตรียมไว้ จุ่มกระดาษลงในถ้วยปัสสาวะเพียง 3 วินาทีเท่านั้น

3. ระวังอย่าให้น้ำปัสสาวะเลยขีดที่กำหนดในแผ่นทดสอบเพราะจะทำให้แผ่นทดสอบหมดประสิทธิภาพการทำงาน

4. นำแผ่นทดสอบออกจากถ้วยปัสสาวะ ถือไว้สักพักหรือวางไว้ในแนวนอน และต้องวางในพื้นที่แห้งสนิทเท่านั้น

5. รออ่านผลการทดสอบการตั้งครรภ์ภายในเวลา 1 – 5 นาที แต่ทางที่ดีควรรอจนกว่าจะครบ 5 นาที เพื่อให้ผลแสดงออกมาอย่างถูกต้อง

6. ข้อดีของชุดตรวจครรภ์แบบแถบจุ่ม คือ มีราคาถูก ใช้งานง่าย ราคาประมาณ 100 – 140 บาท

แบบที่ 2 แบบตลับหรือแบบหยด (Pregnancy Test Cassette)  จะประกอบไปด้วย ตลับทดสอบการตั้งครรภ์ ถ้วยตวงปัสสาวะ และหลอดหยดสำหรับดูดน้ำปัสสาวะ

วิธีการทดสอบ

1. เก็บปัสสาวะลงในถ้วยตวง แล้วนำหลอดหยดดูดน้ำปัสสาวะที่ได้ในปริมาณที่พอเหมาะ

2. หยดน้ำปัสสาวะลงบนตลับทดลองที่วางไว้บนพื้นประมาณ 3 – 4 หยด ไม่ควรหยดมากกว่านี้

3. วางชุดทดสอบนี้ไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อดูผลการทดสอบ

4. ข้อดีของแถบตรวจแบบนี้ คือ ลดโอกาสของแผ่นทดสอบที่จะเสื่อมสภาพได้ ราคาอยู่ที่ประมาณ 140 -180 บาท

แบบที่ 3 แบบปัสสาวะผ่าน (Pregnancy Midstream Tests) ที่ตรวจครรภ์จะมีแค่แท่งทดสอบการตั้งครรภ์เท่านั้น

วิธีการทดสอบ

1. ถอดฝาครอบออกพร้อมกับถือแท่งทดสอบ โดยให้หัวลูกศรชี้ลงค่ะ

2. ปัสสาวะโดยให้น้ำปัสสาวะผ่านบริเวณที่ดูดซับน้ำปัสสาวะ ซึ่งจะอยู่ต่ำกว่าลูกศรต้องให้เปียกชุ่มนะคะ

3. ทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที โดยถือแท่งไว้หรือวางในบริเวณที่แห้งสนิทในแนวราบ

4. รออ่านผลการทดสอบได้ตั้งแต่ประมาณ 30 วินาทีเป็นต้นไป แต่ทางที่ดีควรรอประมาณ 5 นาที เช่นเดียวกับที่ทดสอบชุดอื่น ๆ เพื่อความแน่นอนของผลการทดสอบ

5. ข้อดีของชุดทดสอบชุดนี้ คือ ใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องเก็บน้ำปัสสาวะในถ้วย เป็นการลดขั้นตอนในการทดสอบ แต่มีราคาค่อนข้างสูงกว่า สองแบบแรก คือ ราคาประมาณ 180 – 200 บาท

สามารถใช้ชุดตรวจครรภ์ด้วยตนเองได้เมื่อไหร่

วิธีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

 

ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ส่วนใหญ่สามารถตรวจวัดระดับฮอร์โมน hCG หลังจากประจำเดือนไม่มาเพียงวันเดียวได้ค่อนข้างแม่นยำ อีกทั้งการทดสอบด้วยตัวอย่างน้ำปัสสาวะแรกหลังจากตื่นนอนนั้นจะให้ค่าระดับฮอร์โมน hCG สูงที่สุด

แต่การจะตรวจให้ผลการใช้ที่มีประสิทธิภาพ คือ  ทำการทดสอบเมื่อรอบเดือนขาดหายไปแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ แม้ว่าชุดทดสอบส่วนใหญ่จะบอกว่าได้ผลแม่นยำถึง 99 % ก็ตาม  แต่ในความเป็นจริงแล้วอาจมีความคลาดเคลื่อนได้  เพราะโอกาสที่ตังอ่อนจะฝังตัวในผนังมดลูกจากประจำเดือนไม่มาในวันแรกมีสูงถึงร้อยละ 10 และที่สำคัญระดับฮอร์โมน hCG อาจจะยังไม่สูงพอที่จะวัดได้

วิธีการอ่านผลชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

วิธีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

Credit ภาพ : www.conceiveeasy.com

ตามปกติชุดทดสอบการตั้งครรภ์ที่ซื้อมาทั่วไปจะบอกวิธีการใช้และวิธีการอ่านผลการทดสอบระบไว้พร้อมรูปตัวอย่าง แนะนำว่าการอ่านผลที่เหมาะสมควรรอประมาณ 5 นาที เพราะถ้าทิ้งไว้อาจมีอีกขีดปรากฎขึ้นมา ซึ่งผลจะไม่แน่นอนแล้วหากเป็นเช่นนั้น โดยขีด C คือ Control Line ส่วนขีด T คือ Test Line

1. ตรวจแล้วขึ้น 1 ขีด  ขึ้นที่ขีด C อย่างเดียว  คือ ได้ผลลบ แปลว่า “ไม่น่าจะตั้งครรภ์” หมายความว่า คุณอาจจะไม่ตั้งครรภ์ หรือ อาจจะตั้งครรภ์แล้วแต่ยังตรวจไม่พบก็ได้ อาจต้องทำการตรวจซ้ำในอีก 2 – 3 วันค่ะ

2. ตรวจแล้วขึ้น 2 ขีด หรือ ขึ้น 2 ขีด จาง ๆ  ขึ้นที่ขีด C และ T  คือ ได้ผลบวก แปลว่า “น่าจะมีการตั้งครรภ์”  แต่ถ้าตรวจแล้วขีด T ขึ้นจาง ๆ ขอแนะนำว่าให้รออีก 2-3 วันแล้วค่อยตรวจใหม่ค่ะ

3. ตรวจแล้วไม่ขึ้นแถบสีหรือไม่ขึ้นสักขีด หรือ ขึ้น 1 ขีดบนตัว T คือ อ่านค่าไม่ได้ แปลว่า “ชุดทดสอบการตั้งครรภ์เสีย”  เช่น  การเก็บไม่ถูกวิธี การใช้ปัสสาวะเก่า เป็นต้น  แบบนี้คุณจะต้องทำการตรวจใหม่อีกครั้ง

คำแนะนำในการใช้ชุดตรวจการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

วิธีการตรวจสอบการตั้งครรภ์ด้วยตนเอง

1. อ่านคำแนะนำและวิธีใช้ให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

2. การตรวจด้วยตนเองเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นเท่านั้น ควรยืนยันผลการตรวจจากคุณหมออีกครั้ง

3. การตรวจปัสสาวะ ควรใช้ปัสสาวะหลังจากตื่นนอนตอนเช้าซึ่งจะให้ผลดีที่สุด แต่เวลาอื่นก็ได้ผลเหมือนกัน แต่สำคัญว่าต้องใช้ปัสสาวะใหม่เท่านั้น

4. ชุดทดสอบเมื่อซื้อมาแล้วสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องตามปกติได้ (ไม่เกิน 30 องศา) หลีกเลี่ยงแสงแดด และความชื้น

5. เมื่อฉีกซองออกแล้ว ต้องตรวจทันทีจึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้อาจถูกความชื้นได้จะทำให้ประสิทธิภาพในการตรวจลดลงหรือไม่แม่นยำ

6. ในการทดสอบซ้ำ ให้เว้นระยะห่างจากการทดสอบครั้งแรกอย่างน้อย 2-3 วัน

เมื่อทดสอบแล้วได้ผลว่าอาจจะตั้งครรภ์  แนะนำว่าควรไปพบคุณหมอเพื่อตรวจให้แน่ใจอีกครั้งนะคะ

ร่วมบอกเล่าและแชร์ประสบการณ์ในช่วงตั้งครรภ์   คลอดบุตร รวมถึงการเลี้ยงดูทารกน้อย  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวอื่น ๆ กันนะคะ  หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ทางทีมงานจะหาคำตอบมาให้คุณ

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม

1.ชำระเงินโดยโอนเงินมายังธนาคารตามที่ท่านสะดวก ด้านล่างนี้ จัดส่งแบบชนิดด่วน EMS ทุกกล่องปิดผนึก   หรือ

2. ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ด้วยบริการ PAYPAL ซึ่งคุณต้องเปิดสมัครบริการ PAYPAL บริการชำระสินค้าระดับโลก ศึกษารายละเอียดได้ใน  วิธีการสั่งซื้อโดยละเอียด   หรือ

3. ชำระเงินด้วยมือคุณโดยสั่งซื้อแล้วมารับด้วยตนเองที่หน้าร้าน ปล.ซื้อครบ 2 พันบาทขึ้นไปสามารถซื้อด้วยวิธีนี้ หรือ

4. ชำระเงินแบบเก็บเงินปลายทาง - เฉพาะบริการส่งด่วนใน 3 ชม. ในเขต กทม-ปริมณฑลเท่านั้น  สอบถามโทร. 092-6161666 หรือ 083-3351151 หรือไลน์ @vitamin24hr    (คิดค่าบริการจัดส่งตามจริง เริ่มต้น 280-480 บาท (รวมค่าจัดส่ง+บริการเก็บเงินปลายทางแล้ว) ค่าบริการคิดตามระยะทางจากจุดส่งของช้อปรังสิตหรือช้อปรามอินทรา)

  

โปรดชำระเงินทันที เพื่อให้ทางร้านจัดส่งในวันนั้นทัน โดยออเดอร์ของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติเมื่อไม่แจ้งการชำระเงินผ่านเวปไซต์ใน 3 วัน เมื่อออเดอร์ถูกยกเลิก ท่านจำเป็นต้องทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่โดยราคาสินค้าอาจมีการปรับเปลี่ยนตามโปรโมชั่นร้าน

ขอบพระคุณที่อุดหนุนทางร้านมาด้วยดีเสมอครับ/ค่ะ 

 

คลิ๊กที่นี่ เพิ่อแจ้งชำระเงินทันที

 

 สินค้าได้ครบ  ของแท้ถูกชัวร์   จากร้านขายยา  

ขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกคนครับ

 

การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

เราจัดส่งของทุกวันจันทร์-เสาร์ หากท่านแจ้งการชำระก่อน 13.00น. เราจะจัดส่งของในวันนั้น โดยปกติท่านจะตรวจเชครายชื่อได้ในช่วงหัวค่ำ หากยังไม่พบ  โปรดรอเชคในวันรุ่งขึ้นช่วงหัวค่ำ พนักงานอาจกำลังอัพเดตข้อมูลหรือรอบิลจากพนักงานจัดส่งในวันถัดไป  หากท่านยังไม่ได้รับสินค้าใน 3 วันทำการหลังที่เรายืนยันการจัดส่ง  ท่านสามารถติดต่อเราทาง ไลน์  @vitamin24hr (โดยตรง) หรือโทรตามเบอร์ข้างต้น ขอบคุณครับ   ทางร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพมาตลอด 5 ปี และมีหน้าร้าน 14 สาขา ในเขต กทม และรังสิต  เรายึดถือความถูกต้อง หากท่านได้รับความไม่สะดวก  เราต้องขออภัยล่วงหน้า กรณีสินค้าไม่ขาด ท่านจะได้รับสินค้าโดยเร็วแน่นอน โดยปกติไม่เกิน 2 วันทำการหลังจากเตรียมสินค้า (เตรียมสินค้า1-2 วันทำการ) หากสินค้ามีปัญหาหรือขาดชั่วคราว ไม่ต้องกังวลแม้ว่าท่านจะชำระเงินมาแล้วก็ตาม เราจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วโดยคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวน หรือคืนเงินในส่วนของสินค้าที่ขาดชั่วคราว

การเชคสถานะการจัดส่ง ทำตามลำดับ

(1) เชคเลขพัสดุตรงนี้หรือที่ https://twitter.com/checkems

(2) เชคสถานะการจัดส่งที่ http://goo.gl/aseg30

… โดยนำรหัส13หลักที่เริ่มต้นด้วย RSIT ใส่ในช่องค้นหา

 

คลิกเพื่อติดต่อเรา...

 

ธ.กสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาถนนรามอินทรา แฟชั่นไอส์แลนด์ ออมทรัพย์
  • ค่าธรรมเนียม 2.99% + 19 THB
  • การชำระผ่าน PayPal คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชำระเงิน เนื่องจากระบบจะจัดการให้คุณทันที ที่คุณชำระเงินเสร็จสมบูรณ์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

กิจกรรมร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลประจำเดือน

129.00 บาท
180.00 บาท
  • สั่งซื้อ

 

สั่งซื้อสินค้าเวปไซต์ ทำรายการง่ายๆได้ทุกวัน ส่งของ จันทร์-เสาร์ EMS ทุกชิ้น บริการสอบถามข้อมูลทางไลน์ แอดเลย! สแกนหรือคลิกได้ทั้งนั้น : )

ช่องทางการร้องเรียนติชมการบริการของเราและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ทักไลน์ @drugth เฉพาะด้านบริการ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุดครับ

สมาชิกคลับ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

ค้นหาข้อมูลการสั่งซื้อ

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

เข้าร่วมร้านค้า VIP

ร้านvitamin24hr.com "ไวตามิน 24 ชั่วโมงดอทคอม" เวปไซต์ยอดนิยมจำหน่ายเวชสำอางชั้นนำ อาหารเสริมคุณภาพ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพจากคลังสุขภาพ ส่งถึงมือคุณ
ร้านvitamin24hr.com "ไวตามิน 24 ชั่วโมงดอทคอม" เวปไซต์ยอดนิยมจำหน่ายเวชสำอางชั้นนำ อาหารเสริมคุณภาพ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพจากคลังสุขภาพ ส่งถึงมือคุณ
www.vitamin24hr.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

สถิติ

หน้าที่เข้าชม2,044,926 ครั้ง
ร้านค้าอัพเดท23 ก.ค. 2561

CATEGORY หมวดสินค้า

อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ [349]
Cosmetic brand [950]
อาหารเสริม ตามชนิดสารสำคัญ [32]
โซนผู้ชาย MEN ZONE [154]

 

 

CheckEMS now

ทำตามลำดับ

(1) เชคเลขพัสดุตรงนี้หรือที่ https://twitter.com/checkems

(2) เชคสถานะการจัดส่งที่ http://goo.gl/aseg30

… โดยนำรหัส13หลักที่เริ่มต้นด้วย RSIT ใส่ในช่องค้นหา

หมายเหตุ......หากท่านแจ้งการชำระหลัง 13.00 น. โดยปกติ ท่านจะเห็นรายชื่อจัดส่งในวันรุ่งขึ้นหลัง2ทุ่ม กรณีตรวจสอบไม่พบชื่อของท่าน ทางเรากำลังอัพเดตข้อมูลทุกช่วงหัวค่ำ โปรดรอ 2 ทุ่มของวันถัดไป (อัพเดตรายชื่อทุก 2 ทุ่ม) กรณียังไม่พบชื่อของท่านหลัง 72 ชม.ที่เรายืนยันการจัดส่ง สามารถสอบถามที่ไลน์ @vitamin24hr หรือโทร 092-6161666 ขอบคุณครับ

เราจัดส่งของทุกวัน จันทร์-เสาร์ หากท่านได้รับสินค้าที่ล่าช้ากว่า 72 ชม. อาจเป็นเพราะการขนส่ง หรือพื้นที่ห่างไกล หรือสินค้าขาดชั่วคราว ท่านสามารถติดต่อมาหาเราได้โดยวิธีข้างต้น

ทะเบียนการค้า

 

สินค้าที่คุณอาจชอบ

550.00 บาท
  • สั่งซื้อ
75.00 บาท
100.00 บาท
  • สั่งซื้อ
95.00 บาท
125.00 บาท
  • สั่งซื้อ
399.00 บาท
600.00 บาท
  • สั่งซื้อ
169.00 บาท
219.00 บาท
  • สั่งซื้อ

ติดต่อเรา

ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านvitamin24hr.com "ไวตามิน 24 ชั่วโมงดอทคอม" เวปไซต์ยอดนิยมจำหน่ายเวชสำอางชั้นนำ อาหารเสริมคุณภาพ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพจากคลังสุขภาพ ส่งถึงมือคุณ
vitamin24hr.com "ไวตามิน 24 ชั่วโมงดอทคอม" เวปไซต์ยอดนิยมจำหน่ายเวชสำอางชั้นนำ อาหารเสริมคุณภาพ อุปกรณ์ดูแลสุขภาพจากคลังสุขภาพ ส่งถึงมือคุณ
vitamin24hr.com ยกขบวนอาหารเสริม เครื่องสำอางคุณภาพ และสินค้าที่ได้รับความนิยมต่างๆจากคลังสุขภาพกว่า 3000 รายการ ด้วยมาตรฐานบริการหลังการขาย ของมีปัญหา ได้ไม่ครบยินดีเปลี่ยนคืน ให้คำปรึกษาได้ตลอด ให้ท่านวางใจ รับประกันของแท้ สะดวกสบาย ส่งตรงสินค้าถึงมือคุณ ไม่แท้ยินดีคืนเงิน สมัครสมาชิก รับส่วนลด สะสมแต้มเลื่อนระดับสมาชิกรับส่วนลดที่มากขึ้น เยี่ยมชมร้านเราที่มีอยู่จริงได้พร้อมรับคำแนะนำต่างๆ สั่งซื้อกับเราทางเวปไซต์ง่ายกว่า เร็วกว่า สะดวกสบายกว่า เป็นระบบกว่า โดยไม่ต้องเดินทาง มีทั้งบริการส่งด่วนใน 3 ชม และใน 2 วัน พร้อมเลือกทั้งแบบเก็บเงินปลายทางหรือชำระเงินเลย
เบอร์โทร : 092-616-1666
อีเมล : 900thai@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก